# کیفیت_توان

بهبود شاخص‌های کیفیت توان بوسیله طراحی جبرانگر D-STATCOM

بهبود شاخص‌های کیفیت توان در سیستم‌های توزیع بوسیله طراحی جبرانگر D-STATCOM با ارائه یک روش جدید کنترل مقاله را از اینجا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 126 بازدید

کنترل فیلتر قدرت اکتیو جهت کیفیت توان در سیستم‌های توزیع

ارائه روشی به منظور کنترل فیلتر قدرت اکتیو جهت بهبود شاخص‌های کیفیت توان در سیستم‌های توزیع مقاله را از اینجا دانلود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید

روش اندازه گیری کیفیت توان در شبکه های توزیع و جمع بندی آماری نتایج

روش اندازه گیری کیفیت توان در شبکه های توزیع و جمع بندی آماری نتایج اندازه گیری مشرکین بزرگ برق تهران مقاله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

استفاده از جبران سازهای خازنی جهت متعادل سازی ولتاژ و بهبود کیفیت توان

استفاده از جبران سازهای خازنی جهت متعادل سازی ولتاژ و بهبود کیفیت توان مقاله را از اینجا دانلود نمایید
/ 0 نظر / 27 بازدید

افزایش کیفیت توان توسط نسل جدید ترانسفورماتورها

کنسورسیوم آنالیزسیستم های انرژی (ESAC) متشکل ازدانشگاه های پوردو، میسوری، ویسکانسین،  ناوی و شرکت ABB باریاست دانشگاه پوردوودانشگاه میسوری تصمیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید

مقاله بهبود کیفیت توان ازطریق محدود سازی جریان خطا

دانلود مقاله بهبود کیفیت توان ازطریق محدود سازی جریان خطا http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-048.pdf
/ 0 نظر / 24 بازدید

مقاله بررسی تاثیرات قوس الکتریکی بر روی پدیده های کیفیت توان در سیستم های توزیع

دانلود مقاله بررسی تاثیرات قوس الکتریکی بر روی پدیده های کیفیت توان در سیستم های توزیع http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-043.pdf
/ 0 نظر / 20 بازدید

مقاله فیلتر قدرت اکتیو جهت بهبود شاخص‌های کیفیت توان در سیستم‌های توزیع

دانلود مقاله ارائه روشی به منظور کنترل فیلتر قدرت اکتیو جهت بهبود شاخص‌های کیفیت توان در سیستم‌های توزیع http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-037.pdf
/ 0 نظر / 20 بازدید