# کیفیت_توان

آشکار سازی و طبقه بندی انواع اختلالات کیفیت توان

پیاده سازی یک سیستم خبره مبتنی بر تبدیل موجک برای آشکار سازی و طبقه بندی انواع اختلالات کیفیت توان مقاله را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

بهبود شاخص‌های کیفیت توان بوسیله طراحی جبرانگر D-STATCOM

بهبود شاخص‌های کیفیت توان در سیستم‌های توزیع بوسیله طراحی جبرانگر D-STATCOM با ارائه یک روش جدید کنترل مقاله را از اینجا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 85 بازدید

تاثیرات قوس الکتریکی بر روی پدیده های کیفیت توان

بررسی تاثیرات قوس الکتریکی بر روی پدیده های کیفیت توان در سیستم های توزیع مقاله را از اینجا دانلود نمایید
/ 0 نظر / 8 بازدید

کنترل فیلتر قدرت اکتیو جهت کیفیت توان در سیستم‌های توزیع

ارائه روشی به منظور کنترل فیلتر قدرت اکتیو جهت بهبود شاخص‌های کیفیت توان در سیستم‌های توزیع مقاله را از اینجا دانلود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

مدلسازی ریاضی فیلترهای اکتیو قدرت بمنظور بهسازی کیفیت توان در شبکه توزیع

مدلسازی ریاضی فیلترهای فعال قدرت بمنظور بهسازی کیفیت توان در شبکه توزیع مقاله را از اینجا دانلود نمایید
/ 0 نظر / 12 بازدید

روش اندازه گیری کیفیت توان در شبکه های توزیع و جمع بندی آماری نتایج

روش اندازه گیری کیفیت توان در شبکه های توزیع و جمع بندی آماری نتایج اندازه گیری مشرکین بزرگ برق تهران مقاله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

استفاده از جبران سازهای خازنی جهت متعادل سازی ولتاژ و بهبود کیفیت توان

استفاده از جبران سازهای خازنی جهت متعادل سازی ولتاژ و بهبود کیفیت توان مقاله را از اینجا دانلود نمایید
/ 0 نظر / 16 بازدید

مقاله بررسی تاثیرات قوس الکتریکی بر روی پدیده های کیفیت توان در سیستم های توزیع

دانلود مقاله بررسی تاثیرات قوس الکتریکی بر روی پدیده های کیفیت توان در سیستم های توزیع http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-043.pdf
/ 0 نظر / 8 بازدید