# هارمونیک

جاروب رفت و برگشت در پخش بار شبکه های توزیع شعاعی

توسعه روش جاروب رفت و برگشت در پخش بار شبکه های توزیع شعاعی با بارهای هارمونیکی مقاله را از اینجا دانلود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 156 بازدید

تشخیص وضعیت کار مقره‌ کامپوزیت توزیع با کمک هارمونیکهای جریان نشتی

معیارهای تشخیصی وضعیت کار مقره‌های کامپوزیت توزیع با کمک هارمونیکهای جریان نشتی مقاله را از اینجا دانلود نمایید
/ 0 نظر / 21 بازدید

ارزیابی پارامترهای الکتریکی و حرارتی ترانسفورماتورهای توزیع در محیط هارمونیکی

ارزیابی پارامترهای الکتریکی و حرارتی ترانسفورماتورهای توزیع در محیط هارمونیکی مقاله را از اینجا دانلود نمایید
/ 0 نظر / 26 بازدید

راهکارهای اقتصادی برای کاهش اثرات هارمونیکی درایورهای فرکانس متغیر

راهکارهای اقتصادی برای کاهش اثرات هارمونیکی درایورهای فرکانس متغیر مقاله را از اینجا دانلود نمایید
/ 0 نظر / 19 بازدید

مقایسه مدلهای بار در محیط هارمونیکی و شبیه سازی بر روی شبکه کارخانه کاغذ غرب

مقایسه مدلهای بار در محیط هارمونیکی و شبیه سازی بر روی شبکه کارخانه کاغذ غرب مقاله را از اینجا دانلود نمایید
/ 0 نظر / 28 بازدید

اثر هارمونیک ها بر خازن ها

نقش خازنها به عنوان المان های الکتریکی و الکترونیکی کارآمد در صنایع مربوط به تولید و انتقال و توضیع امروزی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 186 بازدید

مقاله بررسی تاثیر محیط هارمونیکی بر عملکرد تجهیزات در شبکه توزیع

دانلود مقاله بررسی تاثیر محیط هارمونیکی بر عملکرد تجهیزات در شبکه توزیع http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-044.pdf
/ 0 نظر / 23 بازدید

مقاله تاثیر بارهای هارمونیکی بر کاهش قدرت نامی ترانسفورماتورهای توزیع

دانلود مقاله تاثیر بارهای هارمونیکی بر کاهش قدرت نامی ترانسفورماتورهای توزیع http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-020.pdf
/ 0 نظر / 19 بازدید

مقاله ارزیابی پارامترهای الکتریکی و حرارتی ترانسفورماتور توزیع در محیط هارمونیکی

دانلود مقاله ارزیابی پارامترهای الکتریکی و حرارتی ترانسفورماتورهای توزیع در محیط هارمونیکی http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-004.pdf
/ 0 نظر / 23 بازدید