# هارمونیک

الگوریتم تطبیقی جهت کنترل فیلتراکتیو با تصحیح ضریب توان و جبران هارمونیک ها

پیاده سازی الگوریتم تطبیقی جهت کنترل فیلتراکتیو برای تصحیح ضریب توان و جبران هارمونیکهای جریان برای بارهای غیر خطی مقاله را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

ارزیابی پارامترهای الکتریکی و حرارتی ترانسفورماتورهای توزیع در محیط هارمونیکی

ارزیابی پارامترهای الکتریکی و حرارتی ترانسفورماتورهای توزیع در محیط هارمونیکی مقاله را از اینجا دانلود نمایید
/ 0 نظر / 15 بازدید

راهکارهای اقتصادی برای کاهش اثرات هارمونیکی درایورهای فرکانس متغیر

راهکارهای اقتصادی برای کاهش اثرات هارمونیکی درایورهای فرکانس متغیر مقاله را از اینجا دانلود نمایید
/ 0 نظر / 9 بازدید

مقایسه مدلهای بار در محیط هارمونیکی و شبیه سازی بر روی شبکه کارخانه کاغذ غرب

مقایسه مدلهای بار در محیط هارمونیکی و شبیه سازی بر روی شبکه کارخانه کاغذ غرب مقاله را از اینجا دانلود نمایید
/ 0 نظر / 17 بازدید

بررسی آزمایشگاهی اثرات هارمونیکی لامپهای کم مصرف و تاثیر آن بر روی شبکه

بررسی آزمایشگاهی اثرات هارمونیکی لامپهای کم مصرف و تاثیر آن بر روی شبکه مقاله را از اینجا دریافت نمایید
/ 1 نظر / 9 بازدید

مقاله بررسی تاثیر محیط هارمونیکی بر عملکرد تجهیزات در شبکه توزیع

دانلود مقاله بررسی تاثیر محیط هارمونیکی بر عملکرد تجهیزات در شبکه توزیع http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-044.pdf
/ 0 نظر / 13 بازدید

مقاله تاثیر بارهای هارمونیکی بر کاهش قدرت نامی ترانسفورماتورهای توزیع

دانلود مقاله تاثیر بارهای هارمونیکی بر کاهش قدرت نامی ترانسفورماتورهای توزیع http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-020.pdf
/ 0 نظر / 10 بازدید

مقاله ارزیابی پارامترهای الکتریکی و حرارتی ترانسفورماتور توزیع در محیط هارمونیکی

دانلود مقاله ارزیابی پارامترهای الکتریکی و حرارتی ترانسفورماتورهای توزیع در محیط هارمونیکی http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-004.pdf
/ 0 نظر / 11 بازدید