# مقاله

استفاده از روش تخمین حالت WLS در اصلاح تخمین بار پست‌ها

دانلود مقاله درباره استفاده از روش تخمین حالت WLS در اصلاح تخمین بار پست‌های شبکه‌های توزیع. مقاله را از اینجا دانلود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید

کنترل فیلتر قدرت اکتیو جهت کیفیت توان در سیستم‌های توزیع

ارائه روشی به منظور کنترل فیلتر قدرت اکتیو جهت بهبود شاخص‌های کیفیت توان در سیستم‌های توزیع مقاله را از اینجا دانلود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید

بازیابی حداکثر بار در شبکه های توزیع با استفاده از هوش مصنوعی

بازیابی حداکثر بار در شبکه های توزیع همراه با حذف بار بهینه با استفاده از هوش مصنوعی مقاله را از اینجا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید

مقاله هماهنگی رله های جریان زیاد و اتصال زمین برای جلوگیری از قطع فیدر

دانلود مقاله هماهنگی رله های جریان زیاد و اتصال زمین برای جلوگیری از قطع فیدر در اثر اتصالی در فیدر مجاور http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-082.pdf
/ 0 نظر / 21 بازدید

مقاله قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده

دانلود مقاله ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن هماهنگی بازبست- فیوز http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-005.pdf
/ 0 نظر / 22 بازدید