# شبکه_توزیع

استفاده از روش تخمین حالت WLS در اصلاح تخمین بار پست‌ها

دانلود مقاله درباره استفاده از روش تخمین حالت WLS در اصلاح تخمین بار پست‌های شبکه‌های توزیع. مقاله را از اینجا دانلود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید

بازیابی حداکثر بار در شبکه های توزیع با استفاده از هوش مصنوعی

بازیابی حداکثر بار در شبکه های توزیع همراه با حذف بار بهینه با استفاده از هوش مصنوعی مقاله را از اینجا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید

تجدید آرایش شبکه های توزیع برای کاهش تلفات با استفاده از مفهوم نقطه ژرف

تجدید آرایش شبکه های توزیع برای کاهش تلفات با استفاده از مفهوم نقطه ژرف مقاله را از اینجا دانلود نمایید
/ 0 نظر / 108 بازدید

قابلیت اطمینان شبکه توزیع استان گلستان براساس بهبود پارامترهای طراحی و حفاظت

بررسی قابلیت اطمینان شبکه توزیع استان گلستان براساس بهبود پارامترهای طراحی و حفاظت مرتبط با ویژگی های منطقه مقاله را از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

مقاله بررسی خطاهای شبکه توزیع با استفاده از روش آماری

دانلود مقاله بررسی خطاهای شبکه توزیع با استفاده از روش آماری http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-078.pdf
/ 0 نظر / 21 بازدید

مقاله توسعه و بهینه سازی اقتصادی شبکه توزیع با دیدگاه کاهش تلفات

دانلود مقاله توسعه و بهینه سازی اقتصادی شبکه توزیع با دیدگاه کاهش تلفات http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-064.pdf
/ 0 نظر / 21 بازدید

مقاله روش جدید برای کنترل بدون تأخیر D-UPFC در شبکه های توزیع

دانلود مقاله یک روش جدید برای کنترل بدون تأخیر D-UPFC در شبکه های توزیع http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-036.pdf
/ 0 نظر / 26 بازدید

مقاله امکان سنجی فنی بکارگیری واحدهای تولید پراکنده در شـبکه های توزیع

دانلود مقاله امکان سنجی فنی بکارگیری واحدهای تولید پراکنده در شـبکه های توزیع توسط شاخص چند منظوره سه فاز http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-009.pdf
/ 0 نظر / 24 بازدید