# شبکه_توزیع

تجدید پیکربندی شبکه های تـــوزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته

تجدید پیکربندی بهینه شبکه های تـــوزیع به منظــور کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته مقاله را از اینجا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

یک روش جدید برای کنترل بدون تأخیر D-UPFC در شبکه های توزیع

یک روش جدید برای کنترل بدون تأخیر D-UPFC در شبکه های توزیع مقاله را از اینجا دانلود نمایید
/ 0 نظر / 17 بازدید

جلوگیری از حوادث در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه درشبکه های توزیع

نقش طراحی صحیح و بکارگیری تجهیزات استاندارد درشبکه های توزیع در جلوگیری از حوادث در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه مقاله را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

تجدید آرایش شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم دایسترا

تجدید آرایش شبکه های توزیع برای کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم دایسترا مقاله را از اینجا دانلود نمایید
/ 0 نظر / 12 بازدید

بررسی وقوع پدیده فرورزنانس بر اثر کلیدزنی ناقص در شبکه های توزیع نیرو

بررسی وقوع پدیده فرورزنانس بر اثر کلیدزنی ناقص در شبکه های توزیع نیرو مقاله را از اینجا دانلود نمایید
/ 0 نظر / 10 بازدید

بررسی‌ ضرورت‌ ها و اصول‌ بهینه‌ اتوماسیون‌ شبکه‌ های‌ توزیع

بررسی‌ ضرورت‌ ها و اصول‌ بهینه‌ اتوماسیون‌ شبکه‌ های‌ توزیع مقاله را از اینجا دانلود نمایید
/ 0 نظر / 11 بازدید

مقاله بررسی اثرات منفی خازن گذاری در شبکه های توزیع

دانلود مقاله بررسی اثرات منفی خازن گذاری در شبکه های توزیع http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-013.pdf
/ 0 نظر / 19 بازدید