سیستم های دیسپاچینگ مدرن و اتوماسیون شبکه ها در ایران

در این مقاله ابتدا با ساختار سیستم دیسپاچینگ مدرن و اتوماسیون شبکه ها در ایران آشنا شده سپس با کمک نرم افزار کاربردی قدرت در سیستم دیسپاچینگ به ساختار RTU  مدرن پرداخته و در پایان جهت دستیابی به اتوماسیون پست از طریق ارتباط با نرم افزار SCADA  مطلبی اراﺋه میگردد.

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب مراجعه کنید:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/86.pdf

/ 0 نظر / 6 بازدید