کنترل میدانی موتورهای القایی

مدل حالت دائم موتور های القایی (مدار معادل تک فاز) رفتار ماشین را در حالت دائم توصیف می کند. این مدل در حالت گذرا استفاده نمی شود .اگر ما بخواهیم استراتژی های کنترلی برای مثال  DTC یا FOC  را برای کارایی بهتر گسترش دهیم ،مدلی لازم است که که بتواند رفتار ماشین القایی را در حالت گذرا توصیف کند .مدل دینامیکی موتور القایی، بر اساس فضای برداری مختلط یا معادلات فضای فازوری است .

آدرس دانلود مقاله در زیر ذکر شده:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/18.pdf

/ 0 نظر / 37 بازدید