طراحی و ساخت سیستم کنترل الکتریکی از طریق خطوط تلفن

طراحی این دستگاه به صورتی است که با استفاده از میکروکنترلر سیستمی ارایه میگردد تا از طریق تلفن وشماره گیری نمودن به تجهیزات فرمان داد.

برای دانلود مقاله به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/25.PDF

/ 0 نظر / 9 بازدید