روش خطی سازی فیدبک بر روی موتور DC شنت

موتورهای DC بخاطر مشخصه گشتاور سرعت متفاوتی که در انواع آن وجود دارد و همچنین راحت کنترل نمودن سرعت این نوع موتورها همچنان مقبولیت خود را حفظ کرده اند . یک مزیت بارز موتور شنت , سهولت کنترل سرعت آن است. وقتی رئوستا در مدار میدان شنت قرار می گیرد, جریان میدان و شار به ازای هر قطب را می توان مطابق خواسته تغییر دادو تغییر شار موجب می شود نیروی ضد محرکه تقریبا" مساوی ولتاژ نگه داشته شود.

برای دانلود مقاله به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/36.pdf

/ 0 نظر / 16 بازدید