محمدشریف تابع‌بردبار و تیم دانشگاه بوستون موفق به ساخت سلول عضله انسان شدند

کار قبلی این محققان بر روی گورخرماهی منجر به تولید داروی حاصل از پروستاگلاندین شد که تعداد سلولهای بنیادی خون را افزایش می‌دهد و اکنون در مرحله دوم کارآزمایی‌های بالینی خود قرار دارد اما این بار محققان این ماهی را از لحاظ ژنتیکی اصلاح کردند تا سلولهای پیش‌ساز عضله به رنگ سبز درخشان و الیاف عضله به رنگ قرمز نمایش داده شوند.

این کار به محققان اجازه داد تا به سرعت سلول‌ها و الیاف عضله را که تحت شرایط مختلف تولید شده بودند، بر اساس خوانش‌های بصری و بدون نیاز به آزمایش محتوای هر کدام با شیوه‌های دشوار بیوشیمیایی بسنجند.

آزمایش گورخرماهی به نمایش شش ترکیب پرداخت که تعداد سلول‌های پیش‌ساز عضلات اسکلنی را افزایش می‌دادند. محققان این ترکیبات را بر روی یک مدل موشی دیستروفی عضلانی دوشن آزمایش کردند و دریافتند که ماده شیمیایی فورسکولین می‌تواند پیوند سلولهای پیش‌ساز به عضلات موشها را افزایش دهد. محققان سپس به سلولهای بنیادی شبه‌جنینی القا شده که از سلولهای پوست بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن به دست آمده بود، روی آوردند.

آنها دریافتند که ترکیبی از مولکول‌های کوچک فورسکولین، فاکتور رشد فیبروبلاست پتیه و مهارکننده GSK3beta می‌تواند مجددا سلول‌های بنیادی شبه‌جنینی را به شکل سلولهای عضله برنامه‌ریزی کرده و با موفقیت در موش‌ها پیوند زده شود.

هدف بعدی محققان، پیوند این سلولهای عضله درون ظرف آزمایشگاهی به بیماران در طول چند سال آینده است.

/ 0 نظر / 55 بازدید