طراحی مهندسی سیستم کنترل الکتریکی یک بازوی صنعتی با 5 درجه آزادی

توسعه علم رباتیک موجب گشته تا روبات ها نیز در انواع مختلف و در راستای کاربرد های متنوع مورد استفاده قرار گیرند. رباتی هم که در این مقاله نحوه طراحی آن مطرح گشته دارای قابلیت های صنعتی و عمومی می باشد. یکی از خواص ویژه آن قابلیت نصب و کنترل با کامپیوتر های خانگی امروزی است که صرفاً با نصب پورت مربوط به کامپیوتر و نصب نرم افزار مورد استعمال سیستم ربات با کامپیوتر منزل شما کنترل می گردد از طرفی قابلیت کنترل آن با کامپیوترها وهر نوع میکرو کنترولر دیگر ممکن است آنچه که از طراحی این ربات انتظار می رود اینست که بازوی ربات بتواند جسمی را از نقط های معین برداشته و در ارتفاع دلخواه کاربر از مبداء مورد نظر به مقصد جابجا نموده و خود را به حالت اول بازگرداند.

برای دانلود مقاله به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/59.pdf

/ 0 نظر / 26 بازدید