تخمین نقطه بهینه بهره وری در رفتار سرویس دهنده اینترنت ISP –

نیاز به تصمیمات صحیح برای حفظ کیفیت خدمات، رضایت مشتری و بهره وری بهینه همواره از چالشهای یک مدیر ISP می باشد . همچنین افزایش مشتریان در جهت تامین هزینه های اجاره خطوط مخابراتی - اینترنتی امری مهم در مدیریت ISP محسوب می گردد، بنابراین ارائه یک تصویر درست از عملکرد ISP با حداقل هزینه و تجهیزات، می تواند در تصمیم گیری صحیح نقش کارساز داشته باشد.

برای دانلود مقاله به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/50.pdf

/ 0 نظر / 15 بازدید