مجازات برای فروش مقاله و پایان نامه

وی با بیان اینکه خلاء‌های قانونی در بحث مالکیت فکری و تخلف‌های علمی وجود دارد که به وزارتخانه امکان برخورد مستقیم با تخلفات بیرون از آموزش عالی را نمی‌دهد، تصریح کرد: در آیین‌نامه تخلفات علمی درون دانشگاه‌ها قوانین موجود برای برخورد با تخلفات علمی که توسط دانشجویان و یا اساتید انجام می‌گیرد، کافی است اما در بحث مقابله با تخلفاتی که توسط شرکت‌ها و بنگاهها و اشخاص حقیقی که خارج از دانشگاه صورت می‌گیرد وزارت علوم امکان برخورد قانونی به صورت مستقیم را دارا نیست.

مجازات برای فروش مقاله و پایان نامه

معاون پژوهش و فناوری ایسنا افزود:‌ بنابراین افراد و بنگاهها که بدون مجوز و خلاف قانون از یافته های پژوهشی افراد سوء استفاده می کنند و با فروش پایان نامه و مقاله تخلف هایی را صورت می‌دهند نیز مشمول برخوردهای قانونی هستند که لازم است برای این موارد قانون وضع شود.

وی با تاکید بر اینکه با وجود قوانین موجود امکان برخورد با تخلفات علمی درون آموزش عالی وجود دارد، گفت:‌ با توجه به زمان بر بودن تصویب نهایی لایحه ارائه شده به دولت، از دانشگاه‌ها خواسته‌ایم تا از طریق آیین‌نامه‌های موجود، برخورد جدی و قاطع با دانشجویان و اساتید متخلف در این حوزه را داشته باشد.

احمدی با بیان اینکه همچین از سوی وزارت علوم هیچ گونه مجوز فروش مقاله و یا پایان‌نامه‌ای به شرکت و موسسه‌ای داده نشده است، تصریح کرد:‌ بنابراین تا زمان تصویب لایحه و دریافت اختیار قانونی توسط وزارت علوم، از دستگاه‌های ذی‌ربط، ضابطین قضایی و اداره اماکن انتظار می‌رود که با متخلفان علمی بیرون از آموزش عالی برخورد قاطع کنند.

/ 1 نظر / 94 بازدید

جامعه ما به بیماری بسیار شدید دروغ دچار است... با هم کمک کنیم تا درمان شویم... www.besooyerasty.mihanblog.com