الگوریتم بهبود یافته کنترل با ناظر

در این مقاله به روشهای کنترل پاندول معکوس بعنوان یک سیستم غیر خطی پرداخته شده که در آن استفاده از  سیستم خطی سازی محدودیتها یی بخصوص در انحرافات زیاد حول نقطه تعادل دارد.اما با استفاده از کنترل نظارتی هم بهبود کنترل وهم چنین پایداری را به ازاء زوایای انحراف نسبتا زیاد فراهم می کند.در این مقاله سعی شده که روشهایی برای بهبود کنترل با ناظر برای فراهم نمودن سرعت همگرایی بیشتر ,به سمت نقطه تعادل وسیگنال کنترل مطلوب تر بررسی شود ودر نهایت به بررسی مقاوم بودن این کنترل پرداخته میشود.

برای دانلود مقاله به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/11.pdf

 

/ 0 نظر / 25 بازدید