ارائه آلبوم میهمانی شکار از گروه LINKIN PARK خوش آمد گویی به شیطان برای قتل عام

ترجمه آهنگ Until It's Gone
A fire needs a space to burn
آتش برای سوختن به فضا نیاز داره

A breath to build a glow
فضایی که توش بدرخشه

I've heard it said a thousand times
تا الان هزاران بار این حرفو شنیدم 

But now I know
ولی تازه فهمیدم

That you don't know what you've got
که تو نمیدونی که چی داری

Oh you don't know what you've got
اوه , تو نمیدونی که چی داری

No you don't know what you've got
نه تو نمیدونی که چی داری

Until It's Gone
تا وقتی که از دستش بدی

Until It's Gone
تا وقتی که از دستش بدی

Until It's Gone
تا وقتی که از دستش بدی

I thought I kept you safe and sound
فکر میکردم تو رو سالم و در امان نگه داشتم

I thought I made you strong
فکر میکردم باعث قویی شدنت شدم

But something made me realize
ولی بعضی چیزا باعث شد بفهمم

That I was wrong
که اشتباه میکردم

Cause finding what you got sometimes
چون بعضی وقتا فهمیدن اینکه تو چه چیزی داری


Means finding it alone
یعنی اینکه تنهایی بهش برسی

And I can finally see your light
و بلاخره من میتونم درخششت رو ببینم 

When I let go
وقتی میزارم بری

Cause you don't know what you've got
چون تو نمیدونی که چه چیزی داری

Until It's Gone
تا وقتی از دستش بدی

Until It's Gone
تا وقتی از دستش بدی

Until It's Gone
تا وقتی از دستش بدی

Until It's Gone
تا وقتی از دستش بدی

Until It's Gone
تا وقتی از دستش بدی

Until It's Gone
تا وقتی از دستش بدی

Until It's Gone
تا وقتی از دستش بدی

Until It's Gone
تا وقتی از دستش بدی

Cause you don't know what you've got
چون تو نمیدونی که چه چیزی داری

Oh you don't know what you've got
اوه، تو نمیدونی که چه چیزی داری

No you don't know what you've got
نه تو نمیدونی که چه چیزی داری

It's your battle to be fought
این مبارزه توـه که باید توش بجنگی

No you don't know what you've got
نه تو نمیدونی که چه چیزی داری

Until It's Gone
تا وقتی از دستش بدی

Until It's Gone
تا وقتی از دستش بدی

Until It's Gone
تا وقتی از دستش بدی

------------------------------------------------

ترجمه آهنگ The Final Masquerade Tearing me apart with what you wanna say 
منو با چیزی که می خواهی بگی از هم بپاشون

Suddenly tomorrow's moment washed away
ناگهان فردا همه چیز ـو با خودش میبره
[موندم این جمله رو چجوری ترجمه کنم :| بیشتر شبیه تفسیر شد تا ترجمه]


Cuz I don't have a reason and you don't have the time
چون من دلیلی ندارم و تو وقتی نداری

But we both keep on waiting for something we won't find
ولی هر دومون منتظر چیزی موندیم که پیدا نمی کنیم

The light on the horizon is brighter yesterday
نور افق درخشان تر از دیروزه

Shadows floating over, skies begin to fade
سایه ها کنار میروند ، آسمان ها شروع به محو شدن میکنن

You said it was forever but then it slipped away
تو گفته بودی این برای همیشه ـست ولی بعد رفتی

Standing at the end of the final masquerade
ایستاده در پایان بالماسکه نهایی

All I've ever wanted, the secrets that you keep
همه چیزی که می خواستم راز هایی بود که تو نگهشون داشتی

All you've ever wanted, the truth I couldn't speak
همه چیز هایی که تو می خواستی واقعیتی بود که نمی تونستم بگم

Cuz I can't see forgiveness, and you can't see the crime
چون من نمی تونم بخشش رو ببینم ، و تو نمی تونی جنایت رو ببینی

If we both keep on waiting for what we left behind
اگر ما هر دو برای چیزی که پشت سر گذاشتیم منتظر بمونیم

The light on the horizon is brighter yesterday
نور افق روشن تر از دیروزه
[فکر میکنم منظورش پایان شب و شروع روز بعد باشه، نمدونم :| ]

Shadows floating over, skies begin to fade
سایه ها کنار میروند ، آسمان ها شروع به محو شدن میکنن

You said it was forever but then it slipped away

تو گفته بودی این برای همیشه ـست ولی بعد رفتی

Standing at the end of the final masquerade
ایستاده در پایان بالماسکه نهایی

the final masquerade
بالماسکه نهایی

the final masquerade
بالماسکه نهایی

Standing at the end of the final masquerade
ایستاده در پایان بالماسکه نهایی

The light on the horizon is brighter yesterday
نور افق روشن تر از دیروزه

Shadow floating over, sky's begin to fade
سایه ها کنار میروند ، آسمان ها شروع به محو شدن میکنن 

You said it was forever but then it slipped away
تو گفته بودی که این برای همیشه ـست ، اما بعدش رفتی

Standing at the end of the final masquerade
ایستاده در پایان بالماسکه نهایی

--------------------------------------------

ترجمه آهنگ RebellionI've seen the blood
من خون های ریخته شده رو دیدم

I've seen the broken
من شکست خورده هارو دیدم

The lost and the sights unseen
گمگشتگی و افق های دیده نشده

I want a flood
یه سیل میخوام

I want an ocean
یه اقیانوس

To wash my confusion clean
که بتونه گمراهی های منو بشوره و ببره

I can't resolve this empty story
نمیتونم این مسئله های پوچ رو حل کنم

I can't repair the damage done
نمیتونم چیزی رو که خراب شده ، از نو بسازم

We are the fortunate ones
ما آدمای خوش شانسی هستیم

Who've never faced oppression's gun
کسایی که هیچ وقت با تفنگ ظلم و ستم روبه رو نشدن

We are the fortunate ones
ما آدمای خوش شانسی هستیم

Imitations of rebellion
پیروان شورش

We acted out
ما وانمود کردیم

We wear the colors
هر رنگی که بپوشیم

Confined by the things we own
با چیزایی که داریم محدود شدیم

We're not without
ما تنها نیستیم

We're like each other
ما همه مثل همیم

Pretending we're here alone
وانمود میکنیم اینجا تنهاییم

And far away they burn their buildings
و دور از اینجا اونا دارن ساختموناشونو میسوزونن

Right in the face of the damage done
درست در برابر خرابی هایی که ایجاد کردن

We are the fortunate ones
ما آدمای خوش شانسی هستیم

Who've never faced oppression's gun
کسایی که هیچ وقت با تفنگ ظلم و ستم روبرو نشدن

We are the fortunate ones
ما آدمای خوش شانسی هستیم

Imitations of rebellion
پیروان شورش

Rebellion
شورش

Rebellion
شورش

Rebellion
شورش

Rebellion
شورش

Rebellion
شورش

We lost
ما باختیم 

Before
قبلِ

The start
شروع

Rebellion
شورش

Rebellion
شورش

One by One
یکی بعد از دیگری

We fall Apart
از هم میپاشیم

We fall apart
از هم میپاشیم

We fall apart
از هم میپاشیم

We fall apart
از هم میپاشیم

We are the fortunate ones
ما آدمای خوش شانسی هستیم

Who've never faced oppression's gun
کسایی که با تفنگ ظلم و ستم روبرو نشدن

We are the fortunate ones
ما آدمای خوش شانسی هستیم

Imitations of
پیروان

Imitations of
پیروان

We are the fortunate ones
ما آدمای خوش شانسی هستیم

Who've never faced oppression's gun
کسایی که هیچ وقت با تفنگ ظلم و ستم روبرو نشدن

We are the fortunate ones
ما آدمای خوش شانسی هستیم

Imitations of rebellion
پیروان شورش

Rebellion
شورش

Rebellion
شورش

Rebellion
شورش

--------------------------------------------------

شیطان فرود آمده و پاک سازی نسل بشر را از خاور میانه آغاز نموده است

شاید این مسائل برای خیلی ها افسانه و چرند بنظر بیاید ولی مهم نیست ، ما میگوییم به این امید که شاید بتوان حتی یک ذهن را بیدار کرد.

ترانسپورت زهره و ورود شیطان در سال 2012 انجام گردید و امروز به دنبال انتقام بزرگ و جنگ آخر است.

مکر کنید و خداوند نیز مکر خواهد کرد که خداوند چیره دست ترین مکاران است

برای بیشتر آشنا شدن با تصویره کاور به عکس زیر نگاه کنید که طرح اولیه برای کاور این آلبوم بوده است.

شاید این جمعه بیاید شاید...........................


/ 0 نظر / 134 بازدید