استفاده از کنترلر فازی در سیستم کروز

کنترل کروز سیستمی است که برای ثابت نکهداشتن سرعت خودرو در مسافتهای طولانی و یکنواخت بر روی خودروها نصب میگردد وبرای جلوگیری از خستگی راننده برای کنترل پدال گاز کارایی دارد.

برای دانلود مقاله به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/26.pdf

/ 0 نظر / 13 بازدید