بررسی روشهای پیش بینی بار در شبکه های توزیع برق

همانطوری که می دانید اساس تمامی تصمیم گیری ها مبتنی بر اطلاعات قبلی می باشد هرچه این اطلاعات کاملتر و دقیقتر باشد تصمیم گیری را حتتر و کم اشتباه می باشد .در شبکه های توزیع برق نیز به همین  ترتیب عمل می شود به عبارتی از طریق جمع آوری اطلاعات مصرفی مشترکان پی به نکاتی مانند فرهنگ مصرف نرخ رشد بار ، تراکم بارو ...برده می شود و با توجه به اطلاعات ثبت شده تجهیزات و امکاناتی را در جهت تامین برق مورد نیاز مشترکان آینده در نظر می گیرند .

حال با در دست داشتن اطلاعات و آماری دقیق می توان در وقت و هزینه های اضافی ناشی از نصب تجهیزاتی بیش از نیاز مصرف صرفه جویی کنیم واز طرفی دیگر از قطعی برق برخی از مشترکین نیز جلو گیری نمائیم . در این مقاله سعی شده است ، روشهای مرسوم در پیش بینی بار بررسی گردند تا با انتخاب مناسب ، آینده نگریهای شبکه از دقت بالاتری بر خوردار شوند .

مقاله از آدرس زیر قابل دانلود است:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/19.pdf

/ 0 نظر / 85 بازدید