بررسی روشهای شناسایی پدیده تخلیة جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت

ترانسفورماتور قدرت یکی از مهمترین و گرانترین تجهیزات سیستمهای قدرت می باشد تا آنجا که آن را قلب شبکه قدرت می نامند. عایقها بدلیل تنشهای الکتریکی و مکانیکی دچار فروپاشی شده و در صورتیکه خسارت عایقی جدی شود، ترانسفورماتور قدرت دچار نقص فاجعه آمیزی خواهد شد که موجب قطعی برق خارج از برنامه میشود. این مطلب باعث خسارات تجهیزات جانبی میگردد و حتی ممکن است جان پرسنل بهره برداری را به مخاطره اندازد. بنابراین آشکارسازی و مکا ن یابی تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت یکی از ابزارهای ضروری جهت مانیتورکردن وضعیت سلامت عایقهای داخل ترانسفورماتوراست.این مقاله به بررسی روشهای شناسایی پدیده تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت می پردازد و مزایا و معایب هر کدام را شرح می دهد.

مقاله را از این آدرس دانلود کنید:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/80.pdf

/ 0 نظر / 31 بازدید