تبادل اطلاعات در سیستمهای قدرت با استفاده از XML

تبادل داده کاربرد های بسیا ر مهمی در سیستم قدرت دارد . تبادل بایستی قابل اطمینان، به دورازخطا و مطابق با انواع نرم افزارها در صنایع وابسته باشد .با رشد روز افزون صنعت برق و پیچیدگی های آن نیازمبرم به استفاده از مدل تبادل داده XML زبان نشانه گذاری قابل توسعه ) می باشد . پس از معرفی تاریخچه اشکال مختلف مدل های تبادل داده ، مدل CIM,XML بررسی می شوند CIM مدل سازی اطلاعات در سیستم های قدرت است و توسط EPRI معرفی شده است .زبان ،CIM XML سند آن و زبان پیکر بندی ایستگاه های برق SCL تبادل داده ها برای تنظیمات رله و حفاظت و نقش XML در عملکرد بلا درنگ سیستم قدرت در این مقاله تشریح می شوند.

آدرس دانلود مقاله در زیر ذکر شده:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/17.pdf

/ 0 نظر / 8 بازدید