روشی برای کنترل کیفیت فرکانس شبکه با اضافه کردن سیستم های DG

امروزه با گسترش افزاینده منابع تولید پراکنده Distributed Generation ها در شبکه تولید و انتقال برق مواجه هستیم که این امر منجر به کاهش تعدادی از نیرو گاه های متصل به شبکه شده است . البته این نیروگاه ها مسئول کنترل فرکانس شبکه می باشند. اما قادر نیستند تا به خوبی فرکانس را کنترل کنند . همچنین ما می دانیم در حال حاضر واحدهای DG نقشی بر کنترل فرکانس ندارد. به این جهت بر آن شدیم تا از این تکنولوژی نو بهره گرفته و به کنترل توان و فرکانس شبکه بپردازیم . باید توجه داشت که بخش قابل ت وجهی از واحدهای DG بوسیله یک مبدل برق- قدرت به شبکه متصل می شوند . این مبدل ها برای اجازه دادن به واحد DG در کمک کردن به کنترل فرکانس کارها و تنظیم اضافی را انجام می دهند.

برای دانلود مقاله به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/75.pdf

/ 0 نظر / 21 بازدید