عدم استقبال از نمایشگاه بین‌المللی برق در مقایسه با سال‌های گذشته

در یازدهمین نمایشگاه بین المللی برق (4 تا 7 آبان 1390) بیش از 490 شرکت داخلی و خارجی حضور داشتند که در این سال نیز بالاترین میزان استقبال در کل دوران نمایشگاه بین المللی برق صورت گرفته است. گرچه امسال نسبت به سال گذشته به ذعم برگزارکنندگان نمایشگاه میزان استقبال شرکت های خارجی دو برابر شده است ولی باز هم این استقبال خیلی کم بوده که با توجه به وضعیت فعلی بازار و صنعت برق ایران پیش بینی استقبال کم شرکت های خارجی می شد. یکی دیگر از آمارهای نادرست ارائه شده استقبال عمومی زیاد از نمایشگاه بود این در حالی است که با توجه به چهار روزه شدن نمایشگاه و همزمان شدن آن با نهمین نمایشگاه بین المللی آب باید این آمار بازدید را حداقل تقسیم بر دو کرد تا در مقایسه با سالهای قبل مورد استفاده واستناد قرار گیرد.
در نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران (22 تا 25 آبان 1386) بیش از 460 شرکت حضور داشتند. در حالی که غرفه داران نمایشگاه اذعان می کنند که انتظاری که برای معرفی و فروش محصولات و خدمات خود در این نمایشگاه داشتند برآورده نشده است نمی توان گفت دستاوردهای بیشتری نسبت به گذشته حاصل شده است. برگزاری همزمان دو نمایشگاه آب و برق با هم کار خوبی بود که امسال به وقوع پیوست به ویژه اینکه در محیط های کاملا مجزا و با راهنمایی مناسب این اتفاق صورت پذیرفت.
موضوعی را که نمی توان از آن غافل شد هماهنگی و نظم خیلی خوبی بود که هر ساله نسبت به سال قبل بیشتر شده و برگزاری حرفه ای یک نمایشگاه را نشان می دهد. هزینه های زیادی برای برگزاری این نمایشگاه صورت می گرد که می توان دستاوردهای بیشتری از آن داشت. با دعوت از دانشگاه ها و ارائه امکانات لازم می توان از این فرصت خوب برای آشنایی بیشتر دانشجویان با صنعت عظیم برق استفاده کرد. حضور شرکت های دولتی مانند شرکت های برق منطقه ای و شرکت های توزیع استان ها نیز می تواند در صورت حضور در نمایشگاه و ارائه دستاوردهای علمی و صنعتی خود برای بازدید کنندگان مفید باشد.
نشست های تخصصی در حاشیه نمایشگاه در صورت اطلاع رسانی قبلی نیز می تواند ضمن استقبال گسترده تر بازدیدکنندگان امکان هم اندیشی و هم فکری دانشگاه، صنعت و مسئولین را فراهم آورد.
/ 0 نظر / 33 بازدید