بهینه سازی پست 20/63 کیلوولت سراب با آنالیز فیلتر و خازن گذاری

در این مقاله پست  20/63 کیلوولت سراب از لحاظ پخش بار، اتصال کوتاه، آنالیز هارمونیکی مورد شبیه سازی و بررسی قرار گرفته است. در آنالیز پخش بار مقدار ولتاژ باس ها بررسی می گردد تا اگر ولتاژ باس ها از حد استاندارد کم یا زیاد باشد برای برطرف کردن آن اصلاحاتی را بر روی پست انجام گیرد و همچنین در آنالیز اتصال کوتاه نحوه کارکرد مدار شکن ها مورد بررسی قرار می گیرد. در قسمت آنالیز هارمونیکی مدار اعوجاج موجود در باس ها و ترانس ها مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت بروز مشکل مورد اصلاح قرار می گیرد.

آدرس دانلود مقاله در زیر ذکر شده:

http://files.myopera.com/mehdibaghalha/files/16.pdf

/ 0 نظر / 21 بازدید