مهندس مهدی بقالها - برق قدرت کنترل الکترونیک شبکه انتقال توزیع نیروگاه اجتماعی

این وبلاگ برای تبادل اطلاعات صنعت برق و مطالب اجتماعی طراحی شده است

 

خبر خوان وبلاگ

twitter دنبال کنید

google+ با ما در

facebook صفحه ما در

دریافت نظر و پیشنهاد شما

تماس با ما

صفحه نخست

 
پیش بینی پیک بار الکتریکی روز بعد با استفاده از الگوریتم های هدایت نشده
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
 

خوشه‌بندی هفتگی پیک بار الکتریکی روزانه هر سال با استفاده از الگوریتمهای هدایت نشده برق ، جهت بهبود پیش‌بینی روز بعد.

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از فیلتر کالمن
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱
 

پیش بینی کوتاه مدت بار در حوزه برق منطقه ای تهران با استفاده از فیلتر کالمن

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی همسویی برنامه های پاسخ گویی بار و کارایی انرژی
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱
 

بررسی همسویی برنامه های پاسخ گویی بار و کارایی انرژی به منظور ارزیابی اقتصادی.

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
هماهنگی رله های جریان زیاد و اتصال زمین
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱
 

دانلود مقاله هماهنگی رله های جریان زیاد و اتصال زمین برای جلوگیری از قطع فیدر در اثر اتصالی در فیدر مجاور.

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
روش اولویت بندی نقاط جهت پیاده سازی اتوماسیون شبکه توزیع
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
 

روش اولویت بندی نقاط کاندید شبکه توزیع جهت پیاده سازی اتوماسیون

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی علل قطع همزمان فیدرهای 20 KV در پستهای فوق توزیع
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
 

بررسی علل قطع همزمان فیدرهای 20 KV در پستهای فوق توزیع

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی خطاهای شبکه توزیع با استفاده از روش آماری
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱
 

بررسی خطاهای شبکه توزیع با استفاده از روش آماری

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
مدیریت عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٩:٥٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱
 

مدیریت عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
تغییر شکل و اصلاح منحنی پیش بینی بار کوتاه مدت
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱
 

تغییر شکل و اصلاح منحنی پیش بینی بار کوتاه مدت بر اساس اعمال نظر کاربر مورد استفاده در بازار بــرق

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی موانع توسعه بازار برق ایران
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱
 

بررسی موانع توسعه بازار برق ایران (مطالعه موردی صنعت برق استان مازندران)

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی یک بازار برق رقابتی با عامل های قیمت دهنده
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱
 

بررسی تاثیر حضور عاملهای قیمت دهنده با استراتژی های معین در کنار عاملهای یاد گیرنده تقویتی در یک بازار برق رقابتی

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
کاهش اقتصادی تلفات در شبکه های توزیع برق
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٩:٢٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱
 

کاهش اقتصادی تلفات در شبکه های توزیع با انتخاب بهینه نوع هادی، محل و ظرفیت خازن ها با در نظر گرفتن اثرات هارمونیکی

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
مدلسازی شبکه‌های تــوزیع و بازآرایی جهت کاهش تلفات با الگوریتم ژنتیک
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱
 

روش جدید مدلسازی شبکه‌های تــوزیع و بازآرایی به منظـــور کاهش تلفات با استفاده از الگــوریتم ژنتیک

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
کاهش طول و حذف شبکه های فشار ضعیف
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱
 

بررسی ملاحظات فنی و اقتصادی کاهش طول و حذف شبکه های فشار ضعیف با هدف کاهش تلفات

مقاله را از اینجا دانلود نمایید

 


 
 
تشخیص محل نسبی و نوع منبع کاهش ولتاژ با حذف مولفه DC میراشونده
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
 

تشخیص محل نسبی و نوع منبع کاهش ولتاژ با حذف مولفه DC میراشونده

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بهبود کیفیت توان با استفاده از UPQS در شبکه های توزیع
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
 

بهبود کیفیت توان با استفاده از UPQS در شبکه های توزیع

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بهبود کیفیت توان ازطریق محدود سازی جریان خطا
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
 

بهبود کیفیت توان ازطریق محدود سازی جریان خطا

مقاله را از اینجا دانلود نمایید.


 
 
بهبود شاخص‌های کیفیت توان بوسیله طراحی جبرانگر D-STATCOM
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
 

بهبود شاخص‌های کیفیت توان در سیستم‌های توزیع بوسیله طراحی جبرانگر D-STATCOM با ارائه یک روش جدید کنترل

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی معایب در سیستمهای اتصال زمین
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
 

بررسی معایب بوجود آمده در سیستمهای اتصال زمین در منطقه غازیان انزلی و ارائه پیشنهاداتی جهت رفع و یا اصلاح آنها

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی تاثیر محیط هارمونیکی بر عملکرد تجهیزات در شبکه توزیع
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱
 

بررسی تاثیر محیط هارمونیکی بر عملکرد تجهیزات در شبکه توزیع

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
ولتاژ بحرانی وقوع قوس در مقره های آلوده
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ تیر ۱۳٩۱
 

بررسی اثر پارامترهای شبکه برق بر ولتاژ بحرانی وقوع قوس در مقره های آلوده

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
استفاده ترکیبی از بهساز یکپارچه توان (UPQC) و آرایه فتوولتایی (PV)
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ تیر ۱۳٩۱
 

استفاده ترکیبی از بهساز یکپارچه توان (UPQC) و آرایه فتوولتایی (PV)

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
یک روش جدید برای کنترل بدون تأخیر D-UPFC در شبکه های توزیع
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱
 

یک روش جدید برای کنترل بدون تأخیر D-UPFC در شبکه های توزیع

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بهبود قطعات الکترونیکی با الماس
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
 

محققان آمریکایی با استفاده از فیلم نازک الماس، روشی برای خارج کردن گرما از ادوات الکترونیکی ارائه کردند. با این کار امکان تولید قطعات الکترونیکی کوچکتر فراهم می‌شود.

تنها زنان نیستند که الماس را دوست دارند، این ماده به ‌شدت مورد توجه دانشمندانی است که روی بهبود عملکرد ادوات الکترونیکی کار می‌کنند. اخیرا دو مطالعه در آزمایشگاه ملی آرگونه انجام گرفته است که در آن مسیر جدیدی برای استفاده از خواص فیلم‌های نازک نانوبلوری الماس ارائه شده است، خواصی که پیش از این مورد مطالعه قرار نگرفته است.

بیشتر خواص فیلم‌های الماس برای دانشمندان کاملا شناخته شده است، اما این کشف اخیر نشان می‌دهد که برخی از مدارات الکترونیکی با استفاده از این فیلم‌ها عملکرد بهتری دارند. مدت‌هاست که مهندسان به‌ دنبال تولید ادوات الکترونیکی کاراتر با کوچک‌تر کردن قطعات آن هستند. در این مسیر محققان به نقطه‌ای رسیده‌اند که به آن «گلوگاه حرارتی» گفته می‌شود. این موضوع بدان معناست که با کوچک‌تر شدن قطعات حرارت تولید شده اثرات منفی روی عملکرد قطعات افزایش می‌یابد.

«آنیرودها سامانت»، از محققان این پروژه می‌گوید: ما روشی ارائه کردیم که با آن می‌توان گرما را از قطعات الکترونیکی خارج کرد. با استفاده از فیلم‌های نازک الماسی که دارای خواص گرمایی جالبی هستند، می‌توان گرما را از سیستم خارج کرد. مشکلی که در این روش وجود دارد، این است که دمای لایه نشانی فیلم الماس بیش از 800 درجه سانتیگراد است که این موضوع مشکل ساز است. بنابراین ما روشی برای تولید این فیلم‌ها در دمای پایین ارائه کردیم، اگر بتوان این فیلم‌ها را در دمای 400 درجه سانتیگراد تهیه کرد، آن گاه می‌توان از آن برای مواد نیمه‌هادی مختلف استفاده کرد.

این گروه تحقیقاتی با ارائه روشی هم موفق به کاهش دمای تولید تا 400 درجه شدند و هم با کنترل اندازه دانه‌ها خواص گرمایی فیلم را تنظیم کردند. با این کار می‌توان فیلم‌های الماس را با دو ماده مهم گرافن و نیترید گالیوم ترکیب کرد.

الماس هدایت بهتری نسبت به سیلیکون و دی اکسید سیلیکون دارد، از این دو ماده برای تولید ادوات گرافنی استفاده می‌شود. اگر بتوان گرما را بهتر از گرافن خارج کرد، در نتیجه می‌توان گرافن را روی الماس قرار داد و در نهایت ادواتی با دانسیته جریان بالاتر تولید کرد.

نتایج این دو تحقیق در دو نشریه «Nano Letters» و «Materials Advanced Functional» به چاپ رسیده است. هر دوی این پروژه‌ها با همکاری «الکساندر بالاندین» از دانشگاه کالیفرنیا انجام گرفته است.


 
 
طراحی سیستم روشنایی معابر با بازده انرژی بالاتر
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
 

طراحی سیستم روشنایی معابر با بازده انرژی بالاتر

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
تعیین شاخص پایداری ولتاژ برای شبکه های توزیع شعاعی
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
 

تعیین شاخص پایداری ولتاژ برای شبکه های توزیع شعاعی

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی اثر توزیع بار در مکان یابی تولیدات پراکنده
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠
 

بررسی اثر توزیع بار در مکان یابی تولیدات پراکنده

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بکارگیری واحدهای تولید پراکنده در شـبکه های توزیع
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ بهمن ۱۳٩٠
 

امکان سنجی فنی بکارگیری واحدهای تولید پراکنده در شـبکه های توزیع توسط شاخص چند منظوره سه فاز

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
ضرایب همبستگی روی شکل موج­های زمانی ولتاژ و جریان
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٠
 

اعمال ضرایب همبستگی روی شکل موج­های زمانی ولتاژ و جریان بمنظور مکانیابی خطای تغییر فاصله بین بشقابهای سیم پیچ­های ترانس توزیع

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
روش معکوس PCA برای تخمین بار در شبکه توزیع با داده‌های محدود
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٠
 

استفاده از روش معکوس PCA برای تخمین بار در شبکه توزیع با داده‌های محدود

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
تولید هادی آلومینیوم آلیاژی 5005 در ایران و کاربرد در شبکه های هوایی
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠
 

ارایه نتایج عملی اولین تولید هادی آلومینیوم آلیاژی 5005 در ایران و کاربرد آن در شبکه های هوایی

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بهینه سازی شبکه و بستر سازی برای اتوماسیون
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٠
 

استفاده از نتایج اجرای طرح مکانیزاسیون توزیع در بهینه سازی شبکه و بستر سازی برای اتوماسیون

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
تشخیص خطاهای امپدانس بالا براساس تبدیل wavelet
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٠
 

طراحی یک روش جدید برای تشخیص خطاهای امپدانس بالا براساس تبدیل wavelet

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
اتصال زمین در شبکه های توزیع
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
 

اتصال زمین در شبکه های توزیع و پیشنهادات اصلاحی جهت بهبود سیستم حفاظتی

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
طراحی دقیق پستهای فوق توزیع 20/63 کیلوولت
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠
 

طراحی دقیق پستهای فوق توزیع 20/63 کیلوولت

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی تاثیر انواع کلیدزنی در ایجاد فرورزنانس در سیستمهای الکتریکی
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠
 

بررسی تاثیر انواع کلیدزنی در ایجاد فرورزنانس در سیستمهای الکتریکی

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی عملی و شبیه‌سازی تغییرات رفتاری برقگیر با عوامل اثرگذار
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠
 

بررسی عملی و شبیه‌سازی تغییرات رفتاری برقگیر با عوامل اثرگذار

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
طراحی مکانیکی کلاهک مقره‌های پرسلانی بشقابی
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠
 

طراحی مکانیکی کلاهک مقره‌های پرسلانی بشقابی

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
ارائه راههای جلوگیری از ترکیدن برقگیرهای فشار متوسط
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠
 

ارائه راههای جلوگیری از ترکیدن برقگیرهای فشار متوسط

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی پست های سیار برق منطقه ای تهران
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠
 

بررسی پست های سیار برق منطقه ای تهران

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
حفاظت و جلوگیری از سوختن تجهیزات روشنایی
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠
 

حفاظت و جلوگیری از سوختن تجهیزات روشنایی

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی مشکلات سیستم مکانیکی قطع همزمان کات اوت فیوزها
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠
 

بررسی مشکلات سیستم مکانیکی قطع همزمان کات اوت فیوزها و پیشنهاد یک سیستم جایگزین

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی آماری اثرات رطوبت و شرایط جوی بر پانچ مقره ها
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠
 

بررسی آماری اثرات رطوبت و شرایط جوی بر پانچ مقره ها در شرکت توزیع نیروی برق مشهد

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی توزیع پتانسیل بر روی برقگیرهای آویزی ZnO
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠
 

بررسی توزیع پتانسیل بر روی برقگیرهای آویزی ZnO

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
تشکیل بازار برق و تأثیر آن بر عملکرد شرکتهای توزیع
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٠
 

تشکیل بازار برق و تأثیر آن بر عملکرد شرکتهای توزیع

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بانک اطلاعات انرژی و کاربرد آن در مدیریت و برنامه ریزی انرژی
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
 

بانک اطلاعات انرژی و کاربرد آن در مدیریت و برنامه ریزی انرژی

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
جایابی بهینه خازن در شبکه های فشار ضعیف با استفاره از الگوریتم ژنتیک
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
 

جایابی بهینه خازن در شبکه های فشار ضعیف استان سمنان با استفاره از الگوریتم ژنتیک

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
برآورد انرژی و بار با استفاده از روش تلفیقی
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
 

برآورد انرژی و بار با استفاده از روش تلفیقی

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
اصلاح ضریب بار با تنظیم ضریب مشارکت مشترکین دیماندی بزرگ
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠
 

اصلاح ضریب بار با تنظیم ضریب مشارکت مشترکین دیماندی بزرگ

مقاله را از اینجات دانلود نمایید


 
 
عوامل مهم افزایش زمان خاموشی برق
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٠
 

عوامل مهم افزایش زمان خاموشی برق

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
مقایسه SCC و TCR از دیدگاه هارمونیک‌های تزریقی به شبکه‌ توزیع
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳٩٠
 

مقایسه SCC و TCR از دیدگاه هارمونیک‌های تزریقی به شبکه‌ توزیع

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
تعادل بار فشار ضعیف با استفاده از توان متوسط مشترکین
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳٩٠
 

تعادل بار فشار ضعیف با استفاده از توان متوسط مشترکین

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
خطرات ناشی از برق گرفتگی و تاثیرات بیولوژیک آن بر بدن انسان
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
 

خطرات ناشی از برق گرفتگی و تاثیرات بیولوژیک آن بر بدن انسان و تجزیه و تحلیل دو حادثه برق گرفتگی از دیدگاه ایمنی

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
کاهش تلفات در سیستم های توزیع بر مبنای تغییر محل تغذیه سیستم های توزیع
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
 

ارائه روشی برای کاهش تلفات در سیستم های توزیع بر مبنای تغییر محل تغذیه سیستم های توزیع

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
ضرورت و راهکارهای خازن‎گذاری برای مشترکین کم‎انگیزه
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
 

ضرورت و راهکارهای خازن‎گذاری برای مشترکین کم‎انگیزه

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
محاسبه تلفات انرژی شبکه های توزیع در محیط غیر دقیق
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
 

محاسبه تلفات انرژی شبکه های توزیع در محیط غیر دقیق

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
مقایسه ترانسفورماتورهای نوع خشک و روغنی
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٦:۳٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
 

مقایسه ترانسفورماتورهای نوع خشک و روغنی

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
روش تحلیلی جدید در خازن گذاری ثابت بهینه در شبکه های توزیع شعاعی
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
 

ارائه یک روش تحلیلی جدید در مورد خازن گذاری ثابت بهینه در شبکه های توزیع شعاعی

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
طراحی مدل بهینه روشنایی معابر روستاها و ارزیابی فنی و اقتصادی
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
 

طراحی مدل بهینه روشنایی معابر روستاها و ارزیابی فنی و اقتصادی

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی عوامل موثر بر تقاضای انواع انرژی در بخش صنعت
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
 

بررسی عوامل موثر بر تقاضای انواع انرژی در بخش صنعت استان اصفهان و تخمین کششهای جانشینی بین آنها

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی مشکلات اجرائی و بهره برداری شبکه های توزیع در مناطق سردسیر
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
 

بررسی مشکلات اجرائی و بهره برداری شبکه های توزیع در مناطق سردسیر

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
شناسائی و تعیین نقاط ضعف و قوت فیدرهای فشار متوسط
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
 

شناسائی و  تعیین نقاط ضعف و قوت فیدرهای فشار متوسط

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
کاربرد GIS در تهیه اطلاعات سیستم های توزیع
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
 

کاربرد GIS در تهیه اطلاعات سیستم های توزیع

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
روشهای مدرن دربرنامه ریزی و طراحی شبکه توزیع الکتریکی
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
 

روشهای مدرن دربرنامه ریزی و طراحی شبکه توزیع الکتریکی

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
پروژه شبیه سازی محاسبات و طراحی خطوط انتقال با نرم افزار LabView
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
 

با توجه به کارایی بالای نرم افزار Labview تصمیم گرفته شد تا نسخه ای از محاسبات خطوط انتقال با این نرم افزار شبیه سازی گردد.

فایل پروژه محاسبات طراحی خطوط با برنامه labview را از اینجا دانلود نمایید.

توجه: برنامه پروژه با ورژن 8.5 از برنامه labview نوشته شده است. برای باز نمودن آن از ورژن 8.5 و بالاتر استفاده نمایید.

فایل word جهت توضیح فرمول های استفاده شده در برنامه را از اینجا دانلود نمایید

طراحی خطوط انتقال

آماده سازی

اطلاعات اولیه :

P = 1200 MW

Cos  = 0.95

L = 140 km

ارتفاع از سطح دریا = 2000 m


 
 
بررسی تاثیرات برقی نمودن چاههای کشاورزی بر شبکه توزیع
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
 

بررسی تاثیرات برقی نمودن چاههای کشاورزی بر شبکه توزیع

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
نقش برنامه ریزی در کاهش خاموشی ها
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
 

نقش برنامه ریزی در کاهش خاموشی ها

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
سیستم مدیریت حوادث فشار ضعیف (دیسپاچینگ فشار ضعیف)
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
 

سیستم مدیریت حوادث فشار ضعیف (دیسپاچینگ فشار ضعیف)

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی و پیاده سازی اتوماسیون شبکه توزیع برق
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
 

بررسی و پیاده سازی اتوماسیون شبکه توزیع برق در محدوده شرکت توزیع شمالغرب تهران

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
تشخیص خطاهای امپدانس بالا براساس تبدیل wavelet
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٧:۳٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠
 

طراحی یک روش جدید برای تشخیص خطاهای امپدانس بالا براساس تبدیل wavelet

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
اتصال زمین در شبکه های توزیع
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٧:۳٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠
 

اتصال زمین در شبکه های توزیع و پیشنهادات اصلاحی جهت بهبود سیستم حفاظتی

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
روشهای مناسب برای اثر بخشی بهینه سازی
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠
 

روشهای مناسب برای اثر بخشی بهینه سازی

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی بار سرمایشی و سهم آن در پیک بار استان هرمزگان
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠
 

بررسی بار سرمایشی و سهم آن در پیک بار استان هرمزگان

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی رفتارها و واکنشهای اجتماعی مشترکین نسبت به خاموشیها و قطع برق
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠
 

بررسی رفتارها و واکنشهای اجتماعی مشترکین نسبت به خاموشیها و قطع برق در شهر اهواز

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی مشکلات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شیراز
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠
 

بررسی مشکلات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شیراز و ارائه راهکارهای مناسب

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
کیفیت توان در ساختار جدید رقابتی
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠
 

کیفیت توان در ساختار جدید رقابتی

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
کاربرد فیلترهای فعال در شبکه های توزیع برق
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠
 

کاربرد فیلترهای فعال در شبکه های توزیع برق

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
تعیین محل خطا با استفاده از موجک ها
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠
 

تعیین محل خطا با استفاده از اختلاف زمانی بین دو پیک متوالی به کمک موجک ها

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
اصول انتخاب و بکارگیری بهینه از ترانسفورماتورهای توزیع
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠
 

اصول انتخاب و برآورد ظرفیت و بکارگیری بهینه از ترانسفورماتورهای توزیع

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
تشکیل دیسپاچینگ فشارضعیف
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ آذر ۱۳٩٠
 

تشکیل دیسپاچینگ فشارضعیف تکمیل آخرین حلقه زنجیره مراکز دیسپاچینگ

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
طراحی و ساخت تستر برقگیر 20 کیلوولت
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٠
 

طراحی و ساخت تستر برقگیر 20 کیلوولت

مقاله را از ایینجا دانلود نمایید


 
 
امکان پخش بار موازی در شبکه توزیع برق
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠
 

بررسی امکان پخش بار موازی در شبکه توزیع برق مشهد با توجه به اتوماسیون پست ها

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
بررسی فیلترهای قدرت و کاربرد آنها در شبکه های توزیع
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
 

مروری بر فیلترهای قدرت و بررسی موارد کاربردی آنها در شبکه های توزیع ژاپن

مقاله را از اینجا دریافت نمایید


 
 
قابلیت اطمینان شبکه توزیع استان گلستان براساس بهبود پارامترهای طراحی و حفاظت
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠
 

بررسی قابلیت اطمینان شبکه توزیع استان گلستان براساس بهبود پارامترهای طراحی و حفاظت مرتبط با ویژگی های منطقه

مقاله را از اینجا دریافت نمایید


 
 
اصلاح و کنترل سیستم زمین
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠
 

با اصلاح و کنترل صحیح سیستم زمین جان انسانها و سلامت تجهیزات را تضمین کنیم

مقاله را از اینجا دریافت نمایید


 
 
طراحی و ساخت مکانیزم همزمان سه فاز کات اوت فیوز
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠
 

طراحی و ساخت مکانیزم همزمان سه فاز کات اوت فیوز

مقاله را از اینجا دریافت نمایید


 
 
برآورد بار در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن سطوح خالی از بار
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
 

روش بهبود یافته برای برآورد بار در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن سطوح خالی از بار

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
نگرشی به تعمیرات خط گرم و روند فعالیت آن در ایران
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
 

نگرشی به تعمیرات خط گرم و روند فعالیت آن در ایران

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
مطالعه جامع مؤلفه های بار استانی کشور
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ شهریور ۱۳٩٠
 

مطالعه جامع مؤلفه های بار استانی

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
تاثیر آلودگی و رطوبت بر کارایی مقره ها در شبکه های توزیع
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ شهریور ۱۳٩٠
 

تاثیر آلودگی و رطوبت بر کارایی مقره ها در شبکه های توزیع

مقاله را از اینجا دانلود نمایید


 
 
روشهای تشخیص صحت عملکرد برقگیرهای شبکه های توزیع
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ شهریور ۱۳٩٠
 

روشهای تشخیص صحت عملکرد برقگیرهای شبکه های توزیع

مقاله را از اینجا دانلود نمایید

 


 
 
کاهش هزینه طرحهای روشنایی معابر با طراحی و ساخت چراغهای مناسب روشنایی معابر
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ شهریور ۱۳٩٠
 

کاهش هزینه طرحهای روشنایی معابر با طراحی و ساخت چراغهای مناسب روشنایی معابر

مقاله را از اینجا دانلود کنید


 
 
نصب لوازم اندازه گیری طبقات ساختمانهای مرتفع و قرائت آن در طبقه همکف
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ شهریور ۱۳٩٠
 

نصب لوازم اندازه گیری مشترکین در هر یک از طبقات ساختمانهای مرتفع و قرائت آن در طبقه همکف

مقاله را از اینجا دانلود کنید


 
 
بررسی کارایی هادیهای آلومینیومی در خطوط توزیع نیرو
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ شهریور ۱۳٩٠
 

بررسی کارایی هادیهای آلومینیومی در خطوط توزیع نیرو

دانلود مقاله از اینجا


 
 
اثرات جانبی استفاده از لامپهای کم مصرف
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ شهریور ۱۳٩٠
 

اثرات جانبی استفاده از لامپهای کم مصرف

دانلود مقاله از اینجا


 
 
مقاله ارائه تصویری از انتقال و فوق توزیع در زمینه Gis
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠
 

دانلود مقاله از آدرس زیر

ارائه تصویری از انتقال و فوق توزیع در زمینه Gis

http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=D596EC71F9325AD9B29A9902FACE010C


 
 
مقاله روشی ساده جهت بهبود پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از شبکه های عصبی
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ۳:٤٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠
 

دانلود مقاله

روشی ساده جهت بهبود پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از شبکه های عصبی

http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-087.pdf


 
 
مقاله ضرورت مهندسی ارزش در شرکتهای توزیع در راستای افزایش بهره وری
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ خرداد ۱۳٩٠
 

دانلود مقاله

ضرورت مهندسی ارزش در شرکتهای توزیع در راستای افزایش بهره وری

http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-100.pdf


 
 
مقاله هماهنگی رله های جریان زیاد و اتصال زمین برای جلوگیری از قطع فیدر
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ خرداد ۱۳٩٠
 

دانلود مقاله

هماهنگی رله های جریان زیاد و اتصال زمین برای جلوگیری از قطع فیدر در اثر اتصالی در فیدر مجاور

http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-082.pdf


 
 
مقاله بررسی علل قطع همزمان فیدرهای 20 KV در پستهای فوق توزیع
نویسنده : مهدی بقالها - ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ خرداد ۱۳٩٠
 

دانلود مقاله

بررسی علل قطع همزمان فیدرهای 20 KV در پستهای فوق توزیع

http://www.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-079.pdf


 
 
 

کتاب آموزش و کاربرد نرم افزار DIgSILENT منتشر شد

 

کتاب آموزش و کاربرد نرم افزار Neplan منتشر شد -چاپ جدید-

 

کتاب سیستم اتوماسیون DCS در پُست های برق فشار قوی منتشر شد

 
 
PageRank